Φυτοπροστασία - Φυτοφροντίδα

Φυτοπροστασία - Φυτοφροντίδα

Η φυτοπροστασία αποτελεί το πιο σημαντικό ίσως μέρος των καλλιεργητικών φροντίδων μιας καλλιέργειας. Ειδικά στη βιολογική γεωργία που τυγχάνει ευρείας αποδοχής και κερδίζει όλο και περισσότερο στις προτιμήσεις των παραγωγών, η φυτοπροστασία επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με προϊόντα φυσικά και οικολογικά απαλλαγμένα από χημικές, τοξικές ουσίες. Στόχος είναι η πρόληψη και αποτροπή εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων και όχι η θεραπεία. Το ζητούμενο άλλωστε στη βιολογική γεωργία είναι να καλλιεργήσει κανείς σε συνθήκες όπου η οικονομική σημασία τέτοιων προσβολών να είναι μηδενική έως μικρή.

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε αγροχημικά και βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας - φυτοφάρμακα, φυσικά εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα, βιοκτόνα υγειονομικής σημασίας και παγίδες, δολώματα και απωθητικά τρωκτικών, ερπετών, πουλιών ή σαλιγκαριών.


 

Εξειδίκευση Αναζήτησης